– Ο χρόνος που χρειάζεται για να ιδρυθεί μια εταιρεία στη Βουλγαρία είναι 4 ημέρες
– Για να ενεργοποιηθεί το ενδοκοινοτικό ( VIES ) της βουλγαρικής εταιρείας χρειάζονται άλλες 10 ημέρες
– Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σας στη Βουλγαρία για την έναρξη και ίδρυση της εταιρείας
– Για την ίδρυση και σύσταση της Βουλγάρικης εταιρείας τα έγγραφα που χρειάζονται όπως το πρακτικό της εταιρείας,το καταστατικό της εταιρείας,και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα η αποστολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο χώρο έχοντας μεταφραστεί στη γλώσσας και απαραίτητη προϋπόθεση να τα υπογράψετε στην αρμόδια αρχή για να επικυρωθούν.
– Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να μας στείλετε υπογεγραμμένα στο γραφείο μας
– Μπορείτε επίσης να έρθετε στο γραφείο μας να ετοιμαστούν όλα τα έγγραφα της ίδρυσης – σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία παρουσία του ορκωτού μεταφραστή να υπογραφούν ενώπιον συμβολαιογράφου.
– Εφόσον ενεργοποιηθεί το ΑΦΜ της εταιρείας μπορείτε να έρθετε για να ενεργοποιήσετε το τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας αλλά με δυνατότητα να ανοίξετε και προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό σε όποια τράπεζα θέλετε εσείς.
Για την Ίδρυση και σύσταση της Βουλγάρικης εταιρείας τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται είναι:
1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
2. Διακριτικός τίτλος για την επωνυμία της εταιρείας σας .
3. Τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας σας .