Η επιστροφή ΦΠΑ συχνά παραμελείται από τις εταιρείες, ενώ στην ουσία αφορά μία διαδικασία που αποφέρει μόνο κέρδος.

Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία στην επιστροφή ΦΠΑ, παρέχει αυτή την υπηρεσία με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Δίχως καμία ενασχόληση από την πλευρά του πελάτη, διεκπεραιώνουμε όλη τη διαδικασία και σας ενημερώνουμε για το ύψος της επιστροφής που δικαιούται η επιχείρησή σας.

Στις ευρωπαϊκές χώρες διενεργείται η επιστροφή ΦΠΑ, σύμφωνα με τον κώδικα ευρωπαϊκού ΦΠΑ.