νομικες

Στην KOSTA PK EOOD έχουμε την γνώση την εμπειρία και την ικανότητα να συνδυάζουμε με μοναδικό τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές με το νομικό εκείνο πλαίσιο δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Για το σκοπό αυτό παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία και από το εξωτερικό, σε οργανισμούς με μη κερδοσκοπικό σκοπό, σε πολυεθνικές εταιρείες σε όλους τους τομείς της νομικής επιστήμης:

– εταιρικό δίκαιο,
– ενοχικό και εμπράγματο δίκαιο,
– δίκαιο περί της πτώχευσης,
– δίκαιο περί των κατασκευών,
– διοικητικό δίκαιο,
– διοικητική δικονομία,
– εργατικό δίκαιο,
– δίκαιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων,
– ασφαλιστικό δίκαιο,
– φορολογικό δίκαιο,
– ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία,
– οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Το γραφείο μας άρτια εξειδικευμένο παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στην Βουλγαρία και ασκεί δικονομική και διαιτητική εκπροσώπηση, όπως και εγγραφές των εταιρειών τηρώντας τον Εμπορικό νόμο, εγγραφές εταιρειών με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, εγγραφές συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, κοινοπραξιών και εταιρείες offshore.