Ανεξάρτητα από την ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία, παρέχουμε και τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες:

  1. Μεταφράσειςread
  2. Νομικές υπηρεσίες read
  3. Λογιστικές υπηρεσίες …read
  4. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών …read