Ο φόρος για τις εταιρείες στη Βουλγαρία είναι :
– Εταιρικός φόρος για την εταιρεία είναι 10% (flat tax)
– Φόρος µερισµάτων για τους μετόχους είναι 5% .
– Το ΦΠΑ στην Βουλγαρία είναι (DDS) 20% .
– Ο φόρος για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι 0%.
– Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται για το αλκοόλ, το καπνό, τα πολυτελή οχήματα , τον ηλεκτρισµό και τα καύσιμα .
– ∆ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%.
– ∆ηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.
– Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν συµφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση µε φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου (Νόµος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).