Μεταφράσεις

 

Βουλγαρικά – Αγγλικά & Ελληνικά – Βουλγαρικά Βουλγαρικά Ελληνικά

 
Η Kosta PK EOOD παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς μεταφράσεις στις παραπάνω γλώσσες, οι οποίες ολοκληρώνονται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες μεταφραστές. Αναλαμβάνουμε για εσάς την μετάφραση:
 • Ιατρικών & φαρμακευτικών εγγράφων
 • Τεχνικών εγγράφων
 • Κειμένων επιχειρηματικού χαρακτήρα και εμπορικής προώθησης
 • Οικονομικών και τραπεζικών εγγράφων
 • Νομικών και δικαστικών εγγράφων
 • Πατέντες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 

Κείμενα επιχειρηματικού χαρακτήρα & εμπορικής προώθησης

Η παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επαφών μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ως αποτέλεσμα, η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στον παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο σημείωσε ραγδαία αύξηση. Οι εταιρείες χρειάζονται μεταφράσεις για εσωτερική χρήση, καθώς επίσης και για δημοσίευση και προώθηση στις παγκόσμιες αγορές, εκτός δηλαδή του παραδοσιακού πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Είτε θέλετε να μεταφράσετε μια εγγυητική επιστολή, επιχειρηματικές συμβάσεις ή συμφωνίες, έγγραφα εξαγωγών ή εισαγωγών είτε την εμπορική σας αλληλογραφία, η KOCTA PK μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταφραστικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μεταφραστές εξοικειωμένους με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Οι μεταφραστές μας αξιοποιούν τις γλωσσικές και ειδικές τους γνώσεις για να παράγουν μεταφράσεις που απευθύνονται ειδικά στο κοινό στο οποίο στοχεύετε.Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στην επιχείρησή σας και μπορείτε να βασιστείτε σε μας για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών μετάφρασης, τοπικής προσαρμογής και μορφοποίησης . Η Kocta PK έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεταφράσεις επιχειρηματικών εγγράφων και προωθητικού υλικού, όπως:
 
 • Εταιρικό επικοινωνιακό υλικό
 • Εμπορική αλληλογραφία
 • Συμβάσεις και συμφωνίες
 • Παρουσιάσεις και προωθητικό υλικό
 • Επιχειρησιακά σχέδια και έρευνες αγοράς
 • Υλικό πωλήσεων και εμπορικής προώθησης
 • και διάφορα άλλα σχετικά έγγραφα.

Οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα

Καθώς η παγκοσμιοποίηση εντείνεται με ταχείς ρυθμούς, αυξάνεται συνεχώς και η πίεση που υφίστανται οι εταιρείες σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων σε πολλές γλώσσες. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές, καθώς πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο επιδιωκόμενο τοπικό πλαίσιο, αλλά και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους με τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κανονισμούς.
Επιπλέον, η οικονομική ορολογία είναι περίπλοκη και απαιτεί άριστη κατανόηση του συγκεκριμένου κλάδου. Μια ανακριβής οικονομική μετάφραση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρησή σας. Συνεπώς, η ανάθεση της επιλογής της σωστής ορολογίας για την οικονομική μετάφρασή σας στην Kocta PK αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της υπογραφής της επικερδούς σύμβασης που επιδιώκετε και της αποτυχίας αξιοποίησης μιας καλής επιχειρηματικής ευκαιρίας.